Friday, March 17, 2017

Insan Yang Dicintai Allah

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbilalamin
Selawat dan salam kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat baginda.

Pastinya setiap orang daripada kita ingin sekiranya kita tergolong di kalangan insan yang dicintai Allah SWT kerana tidak ada rasanya yang lebih bahagia daripada mendapat cinta Allah, Rabb Pencipta kita semua.

Ingin dikongsikan di sini secara ringkas isi kandungan buku Insan Yang Dicintai Allah"karangan Ahmad Sholeh terbitan Jasmine Enterprise. Sekurang-kurangnya dengan melihat senarai yang berkenaan insyaa Allah kita dapat melihat ke dalam diri kita apakah semuanya, sebahagiannya ada pada diri kita masing masing atau sebaliknya. Semoga menjadi motivasi bagi kita untuk mencapai matlamat untuk termasuk di kalangan insan yang dicintai Allah SWT, Allahumma aamiin Ya Rabbalalamin.

A. Perbuatan yang paling dicintai Allah:
     1. Beriman kepada Allah
     2. Silaturrahim
     3. Menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar
     4. Agama yang dicintai Allah adalah agama yang lurus dan penuh toleransi
     5. Perkara perkara yang Fardhu dan Wajib
     6. Solat pada waktunya
     7. Berbakti kepad orang tua
     8. Berjihad di jalan Allah
     9. Banyak bersujud
     10. Berzikir kepada Allah
     11. Allah mencintai Tasbih, Tahmid,Tahlil dan Takbir
     12. Allah mencintai Tasbih dan Ta'dzim
     13. Solat malam
     14. Puasa yang paling dicintai Allah ialah puasa Nabi Daud AS
     15. Allah mencintai witir
     16. amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah
     17. Surah Al falaq surah yang paling dicintai Allah
     18. Allah mencintai jumlah jamaah yang paling banyak dalam solat jamaah
     19. Jihad yang paling dicintai Allah adalah kalimah haq (benar) yang diucapkan kepada pemimpin            yang zalim
     20. Allah redha Islam sebagai agama
     21. Allah redha kepada tiga perkara - Dia redha kamu menyembahNya dan tdak
           menyengutukanNya; kamu berpegang teguh dengan tali Allah dan janganlah kamu bercerai  
           berai; kamu saling memberi nasihat terutama kepada siapa yang telah menguruskan hal kamu

B. Manusia yang dicintai Allah:
     1. Orang orang yang berbuat baik
     2. Orang orang yang bertaqwa
     3. Orang orang yang bertawakal
     4. Orang orang yang sabar
     5. Orang orang yang mengikuti utusanNya
     6. Orang orang yang berjuang di jalanNya  
     7. Orang orang yanf bersikap lemah lembut kepada orangMukmin dan keras kepada orang kafir
     8. Orang orang yang bersikap adil
     9. Orang orang yang bertaubat dan bersuci
     10. Hambanya yang mendekatkan diri kepadaNya dengan ibadat ibadat sunat
     11. Pemimpin yang adil
     12. Orang yang paling bermanafaat
     13. HambaNya yang  paling baik akhlaknya
     14. Orang yang memiliki sifat berikut iatu orang yang melaksanakan amanah; orang yang
            bersikap jujur dan orang yang bersikap baik kepada jiran tetangga
     15. Orang mukmin yang kuat
     16. Orang yang berjihad
     17. Orang yang melaksanakan solat  malam
     18. Tetangga yang sabar
     19. Orang yang bersikap zuhud
     20. Orang yang membaca Surah Al Ikhlas
     21. Orang yang pemurah
     22. Orang yang bermanafaat bagi keluarganya
     23. Orang yang menyegerakan berbuka puasa
     24. Orang yang taqwa, kaya dan tersembunyi
     25. Orang miskin yang menjaga kehormatannya
     26. Hamba yang ingin bertemu denganNya
     27. Orang yang mencintai kerana Allah
     28. Orang yang mencintai Hasan dan Husin
     29. Orang yang mencintai kaum Ansar
     30. Orang yang bersedekah dengan sembunyi sembunyi
     31. Orang yang murah hati (samahah)
     32. Orang yang beriman dan megerjakan amal soleh
     33. Orang yang mengikuti kaum Muhajjirin dan Ansar dengan baik
     34. Orang yang tidak menjadikan musuh Allah sebagai teman setia
     35. Orang yang menginfaqkan hartanya demi mencari redhaNya
     36. Orang orang tidak menyukai orang orang yang menentang Allah dan RasulNya
     37. Orang yang menanjurkan sedekah, melakukan perbuatan baik dan mendakan perdamaian
     38. Allah meredhai jiwa yang mukmin dan tenang
     39. Allah meredhai orang yang redha menghadapi ujian
     40. Allah meredhai orang yang memujiNya aktu makan dan minum

C. Perkara yang dicintai Allah:
     1. Allah mencintai perkara perkara yang mulia
     2. Allah mencintai akhlak mulia
     3. Allah mencintai sifat memaafkan
     4. Allah mencintai sifat lemah lembut
     5. Allah senang terhadap pujian
     6. Allah mencintai uzur
     7. Allah mencintai sumpah denganNya
     8. Allah mencintai al Hilm (santun) dan Al Anat (tidak tergesa gesa)
     9. Allah mencintai sifat malu dan satr (menutup)
     10. Allah mencintai keindahan
     11. Allah mencintai waktu perang dan bersedekah
     12. Allah senang apabila rukhsyah (keringnanNya) di kerjakan

Semoga Allah SWT izinkan kita melakukan apa dan perkara yang dicintai dan disenangiNya dan seterusnya insyaa Allah menjadikan kita antara orang yang dicintai dan disenangiNya, Allahumma aamiin Ya Rabb.


No comments:

Post a Comment

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, setelah hampir sedekad berkhidmat kepada penghuni penghuni rumah kami, akhirnya unit unit 'sho...