Thursday, April 6, 2017

Four Guided Steps In The Quran for Self transformation (from Ustaz Nouman Ali Khan)

Bismillahirrahmanirrahim

AllahummasolliálaMuhammad waálaaliMuhammad wasohbihi wassalam

Alhamdulillah, dapat kesempatan mengikuti ceramah secara ''live'' Ustaz Nouman Ali Khan pagi tadi (6 April 2017) tentang "Empat Langkah Panduan Dalam Al Quran Bagi  Transformasi Diri (Four Guided Steps In The Quran for Self Transformation). Ustaz Nouman berkongsi pengalamannya bagaimana beliau mula mula mempelajari tentang agama Islam daripada ustaz dan masjid yang berbeza beza, yang menyebabkan beliau keliru dan tidak memperolehi ilmu yang jelas tentang Islam.Sehinggalah beliau bertemu dengan seorang guru pada bulan Ramadhan yang mengajarkannya Al Quran dengan terjemahan. Mulai dari situlah Ustaz Nouman merasakan satu hubungan yang bermakna dengan Al Quran dan berminat untuk mendalami Al Quran. Beliau berazam untuk terus mendalami Al Quran dan akan mengajarkan teknuk yang diajarkan oleh gurunya kepada orang lain.

Daripada pengalaman beliau dalam mempelajari Al Qurran atau mentaddabur Al Quran, belau sangat terkesan dengan Surah Al Jumaah yang 'resonate'dengan beliau dalam proses dan perjalanannya mempelajari dan mentaddabur Al Quran yang telah membaa transformasi dirinya secara dalaman dan luaran. Surah Al Jumaah adalah surah Madani dalam kategori surah Musabbihah yakni surah yang bermula dengan ''Yusabbihulillah...." yang bermaksud "declare Allah's perfection" (menyatakan tentang kesempurnaan Allah). Surat ini bermula dengan pernyataan kesempurnaan Allah dengan empat namaNya yang mulia (alma ul Husna). Selanjutnya Ustaz Nouman membaca dan menafsirkan ayat 1 hingga 3 daripada Surah Al Jumaah.

Terjemahan ayat ayat tersebut adalah seperti berikut:
1. Apa yang ada di langit dan apa ada di bumi sentiasa bertasbih kepada Allah. Maharaja, Mahasuci, Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.

2. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatNya, menyucikan (jiwa) mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah, meskipun sebelumnya, mereka benar benar dalam kesesatan yang nyata.

3. dan (juga) kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan Dialah  Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.

(4. Demikianlah kurnia Allah, yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki; dan Allah memiliki kurnia yang besar).

Setiap yang ada di langit seperti matahari dan yang di bumi sentiasa bertasbih kepada Allah SWT. Empat nama Allah yang disebutkan dalam ayat pertama iaitu:
1. Al Malik      .(.King)
2. Al Quddus     (Pure)
3. Al Aziz          (Authority)
4. Al Hakim      (Wise)

 Al Malik (King) memiliki kekuasaan/authority serta sangat dihormati. Al Quddus bermaksud 'pure' suci bersih daripada sebarang kekurangan dan keburukan. Al Aziz Mahaperkasa menunjukkan kuasa dan authority. Sementara Al Hakim bermaksud Mahabijaksana.

Allah Tuhan mempunyai nama nama seperti disebutkan di atas telah mengutus rasul kepada kaum yang buta huruf, rasul yang daripada kalangan mereka sendiri. Rasul telah diutus kepada kaumnya bagi tujuan:
1. Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah
2. Menyucikan jiwa mereka
3. Mengajarkan kepada mereka Kitab (undang undang/peraturan)
4. Mengajarkan kepada mereka Hikmah (wisdom)

Sebagai utusan Allah, Rasul menjalankan tugas menyampaikan arahan yang empat tersebut yang hakikatnya berasal daripada Allah Tuhan yang memiliki empat nama yang dibacakan dalam ayat yang pertama. Empat nama Allah  yang disebut dalam ayat pertama sangat bertepatan dengan empat tugas yang perlu dijalankan oleh Rasulullah SAW. Rasul membacakan ayat ayat Allah Maharaja yang sangat berkuasa, mulia dan selayaknya sangat sangat di hormati (King). Tugas menyucikan jiwa kaumnya dengan mengajarkan iman mentauhidkan Allah serta meninggalkan sebarang bentuk syirik.Ini adalah perintah daripada Allah yang Mahaquddus (Pure). Tugas Rasul seterusnya ialah mengajarkan kitab yakni undang undang dan peraturan yang perlu dipatuhi. Perintah ini datangnya daripada Allah yang memiliki kekasaan/authoriy Mahaperkasa (Al Aziz). Rasul juga diperintahkan untuk mengajarkan hikmah (wisdom) kepada kaumnya. Dalam setiap hal Rasul menunjukkan tatacara dan contoh perilaku baginda sendiri untuk diikuti yang mengandungi hikmah (wisdom). Arahan ini bertepatan dengan nama asma ulhusna Mahabijaksana (Al Hakim).

Begitu indahnya seni susunan ayat ayat Allah serta perintah perintahNya yang hanya boleh dihayati sekiranya kita mentadabbur. Al Quran adalah satu mukjizat kepada Rasul kita Muhammad SAW. Sebagai lautan luas yang dalam yang sebanyak mana diselami tidak mungkin dapat menjangkau kedalaman dan keluasannya. Ilmu yang Allah kurniakan kepada kita hambaNya hanya ibarat setitik air sahaja berbanding perbendaharaan lautan yang luas dan dalam tersebut. Amat rugilah sesiapa yang tidak mengambil peduli Al Quran, apalagi kalau mendustakannya. Al Quran adalah kalam Allah tuhan kita yang merupakan mukjizat kepada rasul Nabi Muhammad SAW kekal sehingga akhir waktu.

Berdasarkan pendekatan yang telah diambil oleh Nabi Muhammad SAW, Ustaz Nouman melalui TV Bayyinah telah membangunkan satu pakej yang akan kita bergerak langkah demi langkah dalam memahami dan berinteraksi dengan Al Quran dengan lebih bermakna Bermula dengan membaca sedikit demi sedikit yang buahnya insyaa Allah akan menyucikan jiwa kita insyaa Allah. Seterusnya akan memahami peaturan/kitab yang difirmahkan Allah dalam Al Quran dan seterusnya mamahami hikmah di sebalik ayat ayat Allah. Proses ini berterusan insyaa Allah membawwa kita kepada pemafaman ang mendalam tentang Al Quran.

Program ini boleh diikuti langkah demi langkah  bermula dengan : 1) membaca, memahami dan refleksi Surah Al Fatihah. 2) mengikuti program "Divine speech" yang telah beliau jalankan yang akan benar benar meninkatkan kefahaman kita bahawa Al Quran adalah daripada Allah; Langkah 1 dan 2 adalah selari dengan langkah Rasul iaitu untuk terus membacakan ayat ayat Allah insyaa Allah Langkah 3) mengikuti 'thematic overview'' dan 4)'' çoncise commentary''. Dengan mengikuti secara berulang ulang diharapkan dapat menyucikan jiwa kita insyaa Allah. Langkah seterusnya ialah "deeper look'' yang akan memberikan kefahaman yang mendalam tentang Al Quran dan hikmah disebalik ayat ayat Allah yang dibaca, insyaa Allah.

Mari kita sama sama menyahut ajakan Ustaz Nouman Ali menggunakan pakej TV Al Bayinnah yang beliau telah bangunkan supaya kita Allah Tuhan Rabb kita kefahaman tentang kitabNya serta dikurniakanNya hikmah (wisdom) melalui ikhtiar kita dalam mendekatkan diri kepada Al Quran, mentaddabur kitab suci ini Insya Allah. Ya Allah bantulah kami untuk membaca ayat ayatMu, mentaddabur memahami dan beramal dengan ayat ayatMu. Kami mohon agar Engkau kurniakan kami hikmah, iaitu pemberian yang bererti kebaikan yang banyak dari sisiMu. Allahumma aamiin Ya Rabb.No comments:

Post a Comment

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, setelah hampir sedekad berkhidmat kepada penghuni penghuni rumah kami, akhirnya unit unit 'sho...